Archive for april, 2011

Vetenskaplig grundskola

Lärarnasnyheter har skrivit en artikel om den första skolan som införlivar statens nya krav om att all undervisning skall bygga på vetenskaplig grund, något jag stödjer helhjärtat. Detta är otroligt spännande då det handlar om den skola i Gränna som hade sämst betyg i hela kommunen. Kommunen bestämde sig då för att sticka till lite extra pengar och handplocka vissa pedagoger samt tvinga dem som ville stanna kvar på jobbet att fortbilda sig inom pedagogik och att forska på undervisning.

Detta gör man genom att samtliga lärare inom fem år ska ha en masterexamen i lärande, och att de sedan ska fortsätta forska i det vardagliga arbetet för att utveckla undervisningen.

Detta enligt den nya skollagen. Jag är som sagt otroligt positiv då det enligt mig kommer avslöja genusvetenskapen som icke-fungerande pseudovetenskap och, kanske främst detta, som det radikala trams det faktiskt är. Nu kommer lärarna genom sin egen forskning på sin egen undervisning (om jag förstått det hela rätt) att upptäcka att pojkar och flickor lär sig olika och antingen försöka hitta någon bra och fungerande kompletterande utbildning eller dela upp i olika grupper. Vi får helt enkelt se.

Självklart, om det visar sig att genusvetenskapen fungerar så är jag inte sämre än att jag kommer erkänna det, men bevisningen behöver finnas där!

Läs hela artikeln här.

Annonser

Jämställdhetsperspektiv på arbetsmarknaden

Så lyder rubriken till ett seminarium som Sverige Kvinnolobby och  Varken Hora eller Kuvad presenterar inne i riksdagshuset för politiker.  Detta fick jag reda på genom Genuslistan Deras andra paragraf gjorde mig mycket intresserad.

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

”Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning”. Jag fick upp ett litet hopp med tanke på mitt föregående inlägg om feministiska logiska felslut i debatten på min skoltidning Kelen. Kanske detta kunde vara lite av en vändning. Men sen såg jag vilka ämnen som faktiskt skulle diskuteras

Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen, ”Männen drar ifrån på
arbetsmarknaden”

Louise Kennerberg, fil.mag. i nationalekonomi, IFAU/ Uppsala universitet, ”Barn och arbete – hur
anpassar kvinnor och män sin arbetssituation när de får barn?”

Serkan Köse, ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Anna Giotas
Sandquist, enhetschef i kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun, ”Kvinnor helt utanför arbetsmarknaden”.

Gertrud Åström, ordförande i Sveriges kvinnolobby, ”Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och
män, bilaga 3, prop. 2010/11:1”

För det första: ingenting om utbildning alls. Varför? För att det skulle förstöra den feministiska världsbilden om de erkände hur det faktiskt ser ut på skolorna och den antipojkkultur som existerar i detta matrarkat.

Debattartikeln mot FI

Detta kommer vara långt, väldigt långt. Och det du ser här är inte allt utan mer finns här.

Jag har publicerat en debattartikel på vår skoltidnings hemsida mot FI där FI:s tre talespersoner har svarat, något jag är otroligt glad över. Läs gärna min debattartikel och deras svar här. Där kan ni också kommentera vad ni tycker och hoppa in i diskussionen som jag har med en annan person där. Jag skulle rekommendera er att läsa där om ni vill förstå mer vad jag säger då jag endast sammanfattat deras poänger här nedan.

Tidningen ville inte publicera mitt svar till deras svar då de ansåg att det skulle kräva ett svar till från FI vilket jag personligen inte håller med om. Men min blogg kan ingen hindra mig från att publicera det på.

Vill ni lära er mer om logiska felslut, vilket alltid är bra att kunna när man argumenterar med någon för att själv inte trampa fel, så gå till tankebrotts skola del 1del 2, del 3 och del 4.

Logiska felslut a lá Feministiskt Initiativ

Kvinnan tjänar 84% av mannens lön, därför är hon lönediskriminerad: Post hoc, ergo propter hoc.
Eller, på ren svenska, “efter det, därför på grund av det”. Att kvinnor har 84% på en manslön är självklart sanning men det är inte någon grund för diskriminering. Två olika arbetsplatser inom samma sektor kan mycket väl ha olika löner, det gör inte den ena arbetsplatsen diskriminerad. Hela fd JämO:s granskning gick ut på att undersöka diskriminering och de fann mindre än 1%, vilka nu rättats till med de hundra kronor som saknades hos kvinnorna och männen. Vi kan ju gå längre än FI:s talespersoner och jämföra svensk lön mot vilken afrikansk lön som helst, betyder det att Afrika är lönediskriminerat, nej. Det är i värsta fall ett symptom på något annat.

Flera fackförbund står på vår sida i frågor om lönediskriminering: Argumentum ad populum & auktoritetsargument.
Eller argumentation från popularitet. Bara för att många tycker en sak gör inte det saken till sanning. Och bara för att de som tycker detta råkar vara auktoriteter gör det dem inte till sanningsägare. Så bara för att fackförbunden håller med FI i sakfrågan gör det inte sakfrågan korrekt. Jag kan dock hålla med om att många kvinnodominerade yrken har dåligt betalt men dåligt betalt behöver inte ha något med att yrket är kvinnodominerat att göra, se föregående felslut. Det kan lika gärna ha att göra med att det inte krävs utbildning för yrket, att det finns fler arbetare än arbetstillfällen eller, som i lärarnas fall: att yrket urvattnats från utbildning till social ingenjörskonst och gått från statligt till kommunalt styrt. Det kan snarare vara här man ska börja än att inrätta en ojämställd fond.

80% män sitter i styrelsen trotts att tjejer generellt sätt går ut med bättre betyg än alla pojkar: Non sequitur.
Detta heter på svenska “det följer inte”. De attribut som krävs för att bli styrelseledamot är inte nödvändigtvis bäst betyg eller ens bra betyg för den delen. Det som behövs är troligen att man lägg ner mycket tid på företaget istället för på familjen. Män är mer villiga att göra detta än kvinnor, orsakerna till detta kan vi debattera där emot men är inte grund för diskriminering utan egna val. Jag hävdar mig inte vara någon expert här, men jag vet att kvinnor inte heller söker till höga poster inom företag lika ofta som män vilket känns väldigt mycket mer relevant än betyg.

Individualiserad föräldraförsäkring är första steget till rättvis arbetsfördelning: Post hoc, ergo propter hoc.
Igen görs samma felslut som tidigare. Men detta om vad som kommer ske i framtiden. Jag ser inget sådant samband. Jag anser inte heller att individualiserad (50/50) är första steget, eller något steg (jag argumenterar för familjeförsäkring där familjen själva bestämmer vem som ska vara hemma med barnet och har möjlighet att ge bort sådana dagar till mormor, farfar, mamma, bror), utan jag anser att första steget är att göra den biologiska fadern likställd modern enligt lag först. Alltså: faderskapstest på samtliga barn och på så vis ge den biologiska fadern samma möjligheter att vara far utan en utdragen rättegång. För hur kan man argumentera för att fäder ska ta sitt ansvar när de inte av staten anses vara riktiga föräldrar?

Stereotypa föreställningar om kön finns inom skolan, detta motverkas med genus- och antirasistisk utbildning: Petitio principii.
Genom detta felslut framhåller man att man har rätt på en obevisad eller okänd premiss. I detta fall att genus- och antirasistisk utbildning är ett sätt att motverka stereotypa föreställningar om kön. Genusteori är en dogmatisk hållning till kön och kan således aldrig ge oss några verkliga svar. Samma slutfel framkommer när de pratar om att man ska komma till rätta med den “destruktiva manligheten”. Destruktivt här får man anta handlar om pojkars fascination till vapen och våld vilket gör att de leker krig och spelar TV-spel med mycket våldsinslag. Felet är att säga att detta är dåligt då ingen bevisning finns för det, finns teorier som hävdar motsatsen till och med.

SOU 2010:51 kopplar pojkars sämre skolresultat till en “antipluggkultur” som stammar ur ett manlighetsideal: auktoritetsargument & plocka russinen ur kakan.
SOU 2010:51 är här auktoriteten. Tidningen Lärarnasnyheter visade som sent som i februari hur pojkar diskrimineras av skolan i betygssättning i förhållande till resultat på nationella proven, något som då inte stämmer överens med “antipluggkulturen” bland pojkar. Snarare kan man prata om en “antipojkkultur” bland skolor. Att anmärka är också att man gjort mycket för att ändra ämnen som pojkar traditionellt är bra på (fysik, matte och teknik) för att bli mer “flickanpassade”. Detta har gjorts inte bara i utbildning utan även på nationella proven. Något liknande har inte gjorts för pojkar i ämnen som de generellt har svårare för (språk, estet-ämnen och hemkunskap). SOU 2010:51 ska inte kastas men den måste ses ur ett större perspektiv. FI plockar russinen ur kakan när de bara hänvisar till denna studie, vad säger det stora hela? I min erfarenhet så har tyvärr inte mycket studier gjorts och de som gjorts har mest kollat på beteenden men inte orsaker till beteendet vilket gör att man kommer fram till denna ”antipluggkultur”. Att DEJA också vill öka genusvetenskapen i skolan är bara sorgligt, Kina har ingen genusvetenskap och har trotts detta bättre betyg, lugnare skolbarn och fler kvinnor inom traditionellt manliga, högutbildade yrken. Ta vad som fungerar inte vad vi tycker bör fungera.

90% av alla brott begås av män, ergo måste vi belysa de patriarkala strukturer som får män att begå brott: non sequitur & Petitio principii.
Det hela följer inte. För det första kan man ifrågasätta definitionen av “patriarkala strukturer” som allt igenom negativa (vilket här görs). Inom ett patriarkaliskt samhälle tog man snarast hand om kvinnorna så som en förälder tar hand om sitt barn. Detta är ju självklart inget att eftersträva men det klingar inte bra med den allt igenom negativa syn som ett patriarkat har. Här kan också anmärkas att kvinnor får lägre straff än män för så när som identiska brott och att kvinnliga torskar (horköpare) ignoreras systematiskt av polis. Därför är det logiskt att anta att det finns ett stort mörkertal bland kvinnligt kriminella. Än en gång slutar FI att titta djupare när det passar dem. Man kan inte, precis som med lönefrågan, titta på siffran utan att undersöka orsaken om man vill dra en slutsatts.

Arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i närarelationer ska bedrivas systematiskt: Petitio principii.
Detta är en fortsättning på föregående slutfel egentligen men som specifikt behandlar mäns våld mot kvinnor och i närarellationer. Även här har forskning visat att våldet mellan könen till stor del är 50/50 (men att män använder grövre våld), finska och amerikanska studier har visat detta på senare år. Därför är det inte försvarbart av FI att bara prata om “mäns våld mot kvinnor” utan att också nämna kvinnors våld mot män som har ett enormt mörkertal, dels för att män inte går till polisen då de har ett ego som hindrar dem men också för att flertalet av dem som gått till polisen har fått reda på att de ska “bete sig som män och sluta klaga”. Män som ringt 112 för att deras fruar slår dem blir själva omhändertagna när polisen anländer då kvinnan endast behöver säga “han slog mig” och visa upp ett blåmärke som mannen orsakade kvinnan i försvar. Än en gång, ett stort mörkertal av allt att döma. Och än en gång blundar FI:s talespersoner för orsaker till siffrorna.

Feminismen handlar om att se och vilja förändra maktstrukturer och ojämlikhet i samhället och i världen: bullshit.
Ett ganska rakt och klart slutfel. Detta må vara vad FI vill göra och vad deras intentioner är. Men deras resultat vittnar om något annat och bygger på dålig argumentation med dålig vetenskap. Jag vill dock tillägga att det inte bara är FI som har dålig argumentation utifrån dålig vetenskap utan flertalet andra partier också i de flesta fall, på delad etta plats står Sverige Demokraterna och FI.

SlutWalk

Ja, här lyser intelligensen med sin frånvaro.

En polis i Toronto har alltså sagt att kvinnor inte bör klä sig som ”slampor” för att undvika att bli våldtagna. Detta fick folk att bli förbannade och påstår att han lägger skulden på offret genom detta uttalandet, vilket så klart inte är fallet.

Det är en skillnad i att säga hur något är och hur något bör vara. En kvinna bör ha möjlighet att klä sig hur som helst, springa naken till och med. Men verkligheten gör sig ibland då påmind. Ska hon få mindre hjälp av polis och åklagare för det? Verkligen inte. Men hon bör veta att beroende på hur hon klär sig så är sannolikheten för att bli våldtagen olika stor. Vad är det farliga i det?

Denna demonstrationen kan liknas vid att folk skulle demonstrera mot att nazister inte borde beskyllas för att de blir påhoppade av ett gäng svarta bara för att denne går klädd som en nazist. Självklart ska nazisten inte få skulden för att ha blivit påhoppad om något sådant hände (även om jag inte håller med dennes åsikter), eller hur feminister? Men nog borde nazisten tänka sig lite för innan den går utanför huset klädd som en nazist. Och ärligt talat, hade ni inte lagt del av skulden på nazisten bara för att den är nazist? Helt ärligt.

Könsmaktsordningen

Detta är något jag funderat på en längre tid. Detta var en av de viktigaste anledningarna till att jag gick från feminist till anti-feminist. Feminismen bygger inte på vetenskapliga principer utan på hittepå och pseudovetenskap.

Men ni feminister som läser detta, ge mig bevis. Ge mig evidens för att tesen är en vetenskaplig teori och inte köksbords tankar. Om ni kan komma med bevis för att denna teori är den bästa teorin för att förstå skillnaderna mellan männen och kvinnorna i samhället så är jag villig att återgå till att kalla mig feminist. Ja, så långt är jag villig att gå! Jag kommer viga denna bloggen åt att kämpa för feminism och FI kommer få alla mina framtida röster i samtliga val.

Vad har ni att förlora. Ge mig länkar till böcker eller vetenskapliga artiklar så är jag nöjd!

FYI: jag har aldrig fått en länk till någon vetenskaplig artikel som stödjer könsmaktsordningen.

Feminister har bättre…

Feministiskt Initiativ säljer lite prylar från sin hemsida, bland annat en T-shirt där de påstår att feminister har bättre sex. Min fråga är: vart fick de den statistiken ifrån? De vet inte alls hur mycket tid det blir om man delar lika på disken och dammsugningen då det beror på hur mycket tid man lägger på förvärvsarbete (som män som bekant gör mer). Bara för att de upplever normen som dålig betyder inte heller att alla andra människor gör det, signerad uppskattar normen till exempel. Men låt inte mina klagomål störa er propaganda.

Bättre sex?

Bättre sex?

Jag är fullt medveten om att detta inte ska tas med 100% seriösitet då det är ett litet parti som säljer sin propaganda. Men den gick mig lite på nerverna. Det är ännu en sak att störa sig på bara!

Vill du köpa T-shirten trotts mina invändningar hittar du den här.

Ge papperslösa kvinnor rätt till skydd

Att kvinnor är utsatta vet vi. Men när blev män inte utsatta? FI vill ge papperslösa kvinnor extra skydd och skriver bland annat att kvinnofridslagen ska överordnas utlämningslagen. Alltså ska endast män, som bekant inte har någon speciell mansfridslag, kunna bli utelämnade då

kvinnors asylskäl i sig betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid asylprövning. Exempelvis vid flykt undan våld utfört av militär, undan tvångsgifte eller könsstympning och att papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår.

Så män som tvingas in i militären under hot om våld mot sig själva eller sin familj får inte använda detta som skäl? Män som inte kan fly sin könsstympning ens i Sverige (omskärelse tar bort ca 10% av känsliga nervändar och medför ibland gigantiska risker som David Reimer blev allt för medveten om) måste återvända för att bli omskurna? Män som medverkar i en förundersökning ska inte få detta tillfälliga upphållstillstånd för att?

Vart kom tanken om att pojkar och män vill bli bortgifta? Det är inte en trevlig upplevelse för någon mig veterligen.

Fi fortsätter att prata om hur deras förslag grundar sig i att kvinnor på grund av sin papperslöshet blir ett lätt byte att utnytja och att dessa kvinnor inte kan försvara sig eller få hjälp vid övergrepp. Då är min fråga till FI, kan männen det? Vad gör FI för männen? Feminister påstår hela tiden att feminismen är bra för männen också och även om inte FI representerar alla feminister i Sverige så är de ett talande exempel för min erfarenhet av feminismen.

Läs hela deras förslag här.