Archive for december, 2010

Fördröjd revolution!

Hittade denna intressanta artikel på Yahoo! som bekräftar vad jag vetat länge. Detta är dock för Storbritannien men ska nog gå att applicera på Sverige också är jag säker på, så mycket skiljer det sig inte. Här är några citat från artikeln:

Dr Hakim argues in her report that there has been a “stalled revolution” because women have settled into jobs they actually want.

She goes on to argue that there are no short cuts to success at the top, which requires long hours and almost total commitment to a career, regardless of your sex.

“The long term trend is for more career-centered women who make it to board level. Levels are low at the moment because it is only in the last two or three decades that women have had proper equal opportunities. The next big issue for the work place is racism.”

Det enda jag inte håller med om här är det sista. Detta gäller dock för Sverige. Ja, rasism är ett problem, men pojkars betyg anser jag vara ett större problem som måste fixas. Det gäller både svenskars och invandrares betyg!

Nej, men rasism menar jag inte (SD) söndags heilande utan reell rasism.

Annonser

Schyman: Ett steg mot bättre sex?

I kölvattnet av #prataomdet har Gudrun Schyman fått för sig att slänga sig in i denna debatten också. Hon gör det under den gamla vanliga parollen att patriarkalet är att beskylla för allt. Hon skriver följande på svtdebatt.se:

Nu fylls många medier med berättelser som är bekräftelser: vår sexuella praktik är fortfarande svårt tyngd av patriarkalt rollspel och stereotypa förväntningar, både på oss själva och motparten.

Vem är Schyman att bestämma vad som är ”rätt” sätt att ha sex på? Vem är hon att säga hur folk ”verkligen” vill ha sex på? Vad har hon med det att göra? Varför ska man ens lyssna på henne? Och har hon läst någon vetenskaplig artikel eller rapport som kunnat visa att det ”patriarkala” sättet att idka samlag på inte är biologiskt betingat? Jag väntar fortfarande på detta! Hon fortsätter längre ner:

När den ena sexbrottsskandalen efter den andra har radat upp sig i medierna under året som gått – Lindbergfallet, Örebromannen, kopplerihärvan i Malmö och nu senast Assange-affären – så finns det en gemensam nämnare. Oförmågan hos de inblandade att erkänna och oförmågan hos omgivningen att ta in fakta. Bjästa blev riksbekant för att den pojke som våldtagit en flicka blev offer och flickan som blivit utsatt sågs som förövare. Just nu har anklagelserna mot Julian Assange gett upphov till ett globalt Bjästa. Inte här, inte han!

Hon buntar ihop Assange med Linberg aka ”Kapten klänning” och Örebromannen. Detta är vad som kallas ”guilty by association” och är en hemsk taktik någon hon inte skulle vara sen att anklaga män för under parollen ”patriarkala härskartekniker” om de gjorde liknande mot en kvinna som inte blivit fälld.

Hon hävdar att Assange skulle ha en oförmåga att erkänna. Hur vet hon att han inte har rätt? Och vem är hon att bestämma vad som är korrekt fakta när hon skriver ”Oförmågan hos omgivningen att ta in fakta”?

Bjästa var ett hemskt fall, men fallet med Assange är inte i närheten det samma. Vad folk klagar över är att det läckt ut i media och att man gjorde en global anmälan för att vara misstänkt för våldtäkt. Jag hade tagit Schyman på allvar om hon beklagat sig över alla män som blir falskt anmälda och den dåliga rättssäkerhet som män upplever kring våldtäkt. Men icke, vi ska ställa oss bakom alla kvinnor så fort de ropar varg! Fel! Vi ska ställa oss bakom båda tills en dom har fallit!

Att det inte krävs en obligatorisk utbildning i genuskunskap för all personal inom rättsväsendet.

Men herre gud! Vad ska de med detta till? Befängt!

Dessutom behöver lagen förtydligas så att brist på samtyckte blir grunden för definitionen av våldtäkt.

Detta är befängt och behöver inte gås in i detalj just nu, det enda man behöver säga är att om detta skulle bli lagen så skulle vi ha omvänd bevisbörda där mannen behöver bevisa att kvinnan gav samtycke. Vilket skulle leda till att män inte får sex mer eller mindre!

Föreställningar om mannens sexualitet som en naturkraft, omöjlig att reglera, förutsätter samtidigt en syn på kvinnans egen sexualitet som obefintlig. Kvinnor är mottagare. Män är ”på” och kvinnor är passiva. Ett Nej betyder i själva verket Ja. Över- och underordning. Makt och maktlöshet.

Än en gång, vem är hon att bestämma över vad som är ”rätt” sätt?

Om en kvinna vill undvika våldtäkt så ska hon inte klä sig utmanande, gå hem med okända människor och våga säga nej. Anta inte något utan säg rakt ut ”jag vill inte ha sex”. Gå inte upp på något rum med en person som du inte litar på för att du tror han kommer vara snäll. Vi måste först tänka på säkerhet, sen kan vi tänka på social ingenjörskonst. Och sluta tro att du vet bättre än andra hur de ska ha sex! Låt folk prata om det med sin(a) partners istället för att diktera över dem!

Och nu kommer det mest befängda av allt i detta inlägg, jag är inte negativ till #prataomdet. Jag är kritisk till Schymans diktatoriska åsikter där hon vill bestämma över mitt sätt att ha sex på. Sluta med detta genast!

Tjejer tar värktabletter

15% äter receptfria värktabletter dagligen bland tjejerna, med en motsvarande siffra på9% bland killarna. Detta är självklart vinklat till något hemskt och fruktansvärt. Jag vill vända detta på sin spets och säga följande: tjejer gör något åt sin ångest, killar tar livet av sig. 3/4 självmord begås av pojkar.

Läs DNs artikel på ämnet här.

jämställ.nu

Ja, nu har det hänt. Jag har hittat en hemsida som jag inte sett blivit uppmärksammad. Jämställ.nu heter den och innehåller lite intressanta grejer som jag nog kommer återkomma till senare. Men vad jag tänkte fokusera på här är ”Verktygslådan” och dess underkategori ”Modeller” som tar upp olika genusteorier så som ”Doing Gender”, ”Intersektionalitet” och ”Könsmaktsordning”. En intressant sak är att de har även ”Genusordning” som underkategori vilket, enligt förklaringen de ger är exakt samma sak, varför två olika begrepp för samma sak?

Att begreppet nyttjar ordet makt visar att denna ordning inte är neutral utan att det finns en inbyggd maktordning, en hierarki som ordnar könen. Denna hierarki bygger på två principer.  Den första är könens isärhållande som innebär att kvinnor och män finns på olika arenor i samhället. Både horisontellt och vertikalt.

Först och främst ”Genusordning” nyttjar inte ordet ‘makt’. För det andra så är det inte sanning bara för att man säger att det är så. Fråga två: jag har aldrig sett någon som helst studie som visar på att de ”orättvisor” som finn i samhället vad gäller lön och makt inte skulle vara frivilliga. Kvinnor vill ha en man med mer status för att det finns biologi som gör kvinnor mer troliga till det. Det gör dem inte slavar till det, precis som att män inte måste ha aggressivt sex, men det är troligare att män vill det än att kvinnor vill det. Men för guds skull, se inte till biologin alls! Nej nej.

Den andra principen är mannen som norm. Könsmaktordningen upprätthålls och återskapas därför genom uppdelningen mellan manligt och kvinnligt. Föreställningar som är djupt kulturellt och socialt rotade i samhället. Könsmönstren skapas och upprätthålls på det personliga och strukturella planet av såväl kvinnor som män.

Mannen som norm? Beror väl på vad man ska göra antar jag. Om jag skulle ta hand om barn skulle jag behöva ha en kvinnlig norm medan jag om jag ska vara brandman behöver ha en manlig norm. Jag ser inget problem med detta. Den ”manliga normen” är inget som genomsyrar hela samhället. Innan någon visar på en vetenskaplig artikel som faktiskt visar detta så kommer jag att ifrågasätta detta. Hur vet de att den upprätthålls för att man delat upp män och kvinnor? Det finns inte ett enda samhälle i hela världen där män 1. varit underordnade kvinnor 2. män och  kvinnor varit samma sak. Detta är inte något att ignorera. Nu håller det dock på att ändras pga politisk vilja och skatter från män som endast går till kvinnor vilket gör det till en falsk förändring. Så fort detta tas bort kommer denna förändring troligt kollapsa.

Teorin om könsmaktordningen som struktur menar att den som ordning genomsyrar alla delar av samhället, socialt, politiskt och ekonomiskt men att den går att förändra; den är inte statisk och omöjlig att påverka. Istället kan den beskrivas som en ständig process som hela tiden konstrueras och rekonstrueras. En process som i första hand handlar om strukturella skillnader

Ja, teorin menar allt detta. Men det gör det knappast sant! Än en gång, kan någon feminist – som jag hoppas läser detta – länka till en vetenskaplig studie som bevisar detta? Jag skulle bli otroligt tacksam för detta.

Jag har anledning att återkomma och kommer nog göra så löpande.

Gamla vänner ger påminnelse

Jag tog en julpromenad med min gode vän Adam på julaftons natten. Jag blev där och då påmind om varför jag finner studier viktigt och varför jag förmodligen alls är engagerad i skolpolitken. Jag var som liten oerhört avtänd på allt vad skola hette vilket jag tror beror mycket på att min skola inte lyckades engagera mig riktigt. Det var alldeles för fri utbildning där jag skulle ta allt ansvar själv, mina lärare var aldrig konfronterande och jag såg därmed inte någon poäng med läxor. För att ta ett exempel så kan jag berätta att mina mattebetyg alltid låg på gränsen av godkänt och var således ett hårsmån ifrån att bli underkänd i det. Varje gång mina lärare kallade mig till utvecklingssamtal så frågade de ”är det något du behöver utvecklas i” och jag svarade självklart: matte. Mina betyg var enormt mycket högre efter detta för att två veckor senare gå ner i botten igen. Detta har jag numera tolkat som en konfrontation som sporrade mig för att sedan när konfrontationen försvinner gå ner i botten igen.

Vad var det min kompis gjorde då? Han visade hur manligt det var med att studera och hur viktigt det var. Jag hade aldrig haft en vän som konfronterade mig med detta förut, inte på det sättet han gjorde det på. Det gav nytt liv och jag var inställd på att plugga, frågan var  bara vad, nu är det här och jag pluggar PR. Tack Adam.

Min debattartikel i Aftonbladet 23/12

Nu antar jag att jag får publicera denna då det är min egen artikel och vad jag kan se har inte Aftonbladet betalat mig för den. Så här skrev jag i alla fall:

Pojkars betyg är i botten eller – för att vara mer exakt – pojkar håller på att bli en andra klassens medborgare. Enda undantaget i skolan: idrott och hälsa.

I skolverkets rapport ”På Pojkars Planhalva” läggs en stor del av rapporten ner på genus, något som är minst sagt på modet. I studien framgår det i och med följande mening: ”Det verkar finnas föreställningar bland lärarna i studien om att beteendemässiga skillnader mellan flickor och pojkar är ‘naturliga’” att man inte anser att det skulle föreligga några sådana av naturen givna beteenden bland människor. Denna tanken om det oskrivna bladet är en naiv och barnslig tanke som skapar osäkerhet och kan åsamka psykisk skada på befolkningen mer än den kan hjälpa. Genom att ignorera de senaste årens forskning på pojkar och flickor som visar på just denna skillnad mellan könen håller man tillbaka pojkar i en skola som riktar sig mot tjejer. Detta har skett under en längre tid och den sista stora spiken i pojkars utbildning kom i och med skolreformen ’94 som tog bort samtliga tävlingsmoment ur betygen.
Studier visar nämligen att pojkar presterar bättre under stress än tjejer och att belöningen av en tävling är något som gör pojkar engagerade. Men är någon verkligen chockad över denna studien – förutom Sveriges genusvetare? Genom att man feminiserat skolan och förtryckt pojkars biologiska instinkter till mer aggressiva lekar skapar man en känsla av ovälkomnande bland pojkar för att sedan vända sig om och anklagar pojkar för en ”anti-pluggkultur” när det är skolan som har en anti-pojkkultur.
I rapporten nämns Barbro Carlis forskning som fokuserar på genus i gymnastiken genom historien och konstaterar att flickor blir vinnare i särundervisning kollat till betygen och att betygen före 1980 i den könsuppdelade skolan var jämt fördelade på både pojkar och flickor. Hon drar tillslut slutsatsen att det numera råder en manlig norm vid betygssättning.
Samma resonemang vill jag anlägga på den akademiska biten av för-, grund- och gymnasieskolan. Pojkar skulle bli vinnare på att könssegregera klasserna, eller till och med skolorna – sett till betygen. Då skulle pojkar kunna fokusera på studier istället för på tjejer. Skolan ges möjlighet att arbeta utifrån pojkars sätt att lära sig på med bland annat mer tävlingsmoment. För idag råder det en kvinnlig norm när lärare ska sätta betyg.
Ge pojkarna en chans och tillåt privata skolor att könssegregera.

 

 

Vill du vara med och engagera dig i detta? Gå då in här.

 

 

”Reinfeldt – ”Kvinnor ska inte vara slavar”

Så här säger Reinfeldt om kvinnors arbetssituation:

– En väldigt stor del av de kvinnor som arbetar jobbar deltid. Det återspeglar ett samhälle där kvinnor tar ett stort ansvar för oavlönat arbete i hemmet och balanserar det med att gå ned i arbetstid.

Så han tar förgivet att det oavlönade arbetet kommer först och sen går man ner i tid? Det kan lika gärna vara tvärtom. Det kan lika gärna vara så att kvinnorna går ner i deltid och sedan gör mer oavlönat jobb eller startar eget.

– Men det är många gånger inte bra för kvinnorna. Det kan leda till sämre pensionsutveckling och sämre möjligheter att stå på egna ben med en egen ekonomi. Det är en frihetsinskränkning, säger Fredrik Reinfeldt till Dagens Nyheter

Ett enkelt sätt att rätta till denna utvecklingen är att kvinnan och mannen pratar om det innan de flyttar ihop. Pratar om hur de vill ha sin relation och sitt liv. Kanske de trivs med den konstellationen eller inte gör det. Då är det bättre att de pratar om de än något annat. Ett sätt att rätta till kvinnans ekonomiska situation vid pensionen är att mannen som tjänar mer pengar sätter in en del av dessa pengar på kvinnans privata pensionskonot, inte så svårt va? Men det är något som man ska komma fram till själva och inte som Reinfeldt nu vill, införa skattelättnader och utöka rutavdraget. Regeringen jobbar även med ”jämstäldhetsbonusar” där föräldrar ska uppmanas att dela lika på föräldraledigheten, vilket i essens betyder att kvinnan kickas ut ur huset när ungen precis börjar sova under natten och pappan får sova under natten, detta känns inte direkt vänligt.

Det känns inte heller direkt jämställt att ignorera allt det som män gör där hemma. Reparationer, måla om, bygga ut etc. Mycket illa.

Läs hela artikeln här.